سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد:

ساخت 237 پروژه بيمارستاني از بدو تأسيس سازمان مجري / پيشرفت فيزيكي 80 درصدي پروژه ساخت مصلاي بزرگ امام خميني(ره) تهران

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به عملكرد سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، گفت: اين سازمان در بخش تأمين زيرساخت هاي عمراني بخش درماني كشور، 237 بيمارستان را طي سال هاي گذشته ساخته و تحويل وزارت بهداشت و درمان داده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، علي نبيان در نشست مجمع عمومي اين سازمان كه با حضور مهدي نورايي، سرپرست مركز امور مجامع وزارت راه و شهرسازي برگزار شد، افزود: نتيجه همكاري مهندسان سازمان مجري با پيمانكاران و مشاوران كشور تأمين فضاي لازم براي 24 هزار و 439 تخت بيمارستاني بوده است.

مديرعامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي ادامه داد: از زماني كه شيوع كرونا در كشور آغاز شده تاكنون (8 دي 1400) سيزده بيمارستان با مجموع ظرفيت دو هزار و 498 تخت تكميل و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحويل داده شده است.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به 67 پروژه عمراني سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي در سال 1400، اظهار كرد: از اين تعداد 41 پروژه با 670 هزار و 540 مترمربع به ساخت بناهاي درماني اختصاص دارد كه حاكي از اهميت تأمين زيرساخت هاي عمراني بخش بهداشت و درمان كشور است.

نبيان با بيان اينكه سازمان مجري در ساخت پروژه هاي ورزشگاهي نيز تجربه ويژه اي دارد كه ساخت ورزشگاه 50 هزار نفري اهواز يكي از آنهاست، گفت: امسال نيز 6 پروژه ورزشگاهي با 143 هزار و 260 مترمربع زيربنا در ميان پروژه هاي ورزشي سازمان مجري قرار داشت.

 مديرعامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي افزود: در بخش تأميني و تربيتي نيز 10 پروژه با 352 هزار و 561 مترمربع زيربنا توسط اين سازمان ساخته خواهد شد.

معاون وزير راه و شهرسازي به سابقه سازمان مجري در اجراي پروژه هاي ويژه نيز اشاره كرد و گفت: مصلاي بزرگ امام خميني(ره) تهران يكي از همين پروژه ها است كه سازمان مجري در اجراي فضايي به وسعت 327 هزار مترمربع با سازه هاي پيچيده، 80 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

مديرعامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي با بيان اينكه در سال 1400 بودجه سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي از هزار و 976 ميليارد تومان به دو هزار و 876 ميليارد تومان افزايش يافت، افزود: تاكنون هزار و 342 ميليارد تومان از بودجه در قالب اسناد خزانه و بخشي نيز به صورت نقدي تخصيص داده شده است.

 

نظرات