سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی:

برگزاری مسابقات فرهنگی در سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی

دسته بندی: اخبار سازمان
سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی به مناسبت ایام الله مبارک دهه فجر مسابقات فرهنگی و هنری را میان کارکنان خود و فرزندان آنها برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، همزمان با فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر فضای این سازمان آذین بندی و برای برگزاری مسابقات فرهنگی میان کارکنان و فرزندان آنها برنامه ریزی شد.

بنابراین گزارش، موضوع مسابقه نقاشي میان فرزندان دانش آموز کارکنان سيره و منش ائمه معصومين (ع) تعیین شده است که در پايان به قيد قرعه برندگان  جوایزي را دریافت می کنند.

نظرات