سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

یادداشت معاون وزیر راه و شهرسازی به مناسبت روز مهندس

پنجم اسفندماه، زاد روز دانشمند برجسته ایران زمین، خواجه نصیرالدین طوسی، گرامی باد.

دسته بندی: اخبار سازمان
ایران یکی از کشورهای پیشرو تربیت نیروی مهندسی در جهان است. بدون شک نامگذاری این روز به عنوان بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی- به عنوان شخصیتی نمونه و الگو در مهندسی کهن ایران اسلامی- در راستای توجه به نقش والا و ارزنده تلاشگران این عرصه است.

بسمه تعالی

ایران یکی از کشورهای پیشرو تربیت نیروی مهندسی در جهان است. بدون شک نامگذاری این روز به عنوان بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی- به عنوان شخصیتی نمونه و الگو در مهندسی کهن ایران اسلامی- در راستای توجه به نقش والا و ارزنده تلاشگران این عرصه است.

کم نبوده اند کسانی که طی سال های اخیر همه توان و تخصص ارزشمند خود در امور مهندسی را برای خدمت به کشور بسیج کردند. پروژه های سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی نیز به یاری این عوامل در شرکت های مختلف فنی و مهندسی به ثمر رسید. آن هم در شرایطی که سخت ترین تحریم ها بسیاری فرآیندها را تحت تأثیر قرار داده بود و چنین روندی همچنان ادامه دارد.

دانش مهندسی زمانی ارزشمند است که از یک سو آرامش و آسایش جامعه را فراهم کند و از سوی دیگر ساختارهای بومی عمران و آبادانی را حفظ نماید . مهندسان ایرانی نیز با ابتکار و خلاقیت ذاتی خود و با اتکا به تعهدهای اخلاقی همواره زمینه رشد و پیشرفت میهن عزیزمان را فراهم آورده اند.

اینجانب ضمن تبریک روز مهندس به همه مهندسانی که دل در گرو عمران و آبادانی ایران اسلامی دارند، به ویژه مهندسان پرتلاش، با انگیزه و متعهد سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي  و همکاران خود در مجموعه وزارت راه و شهرسازی باور حقیقی دارم که دستیابی به آرمان های والای انقلاب اسلامی ومسیرگام دوم انقلاب وهمچنین توسعه پایدار در کشور بدون آموزش نیروهای مهندسی واحیای روحیه جهادي ، حفظ نیروهای با تجربه و دوری از خواسته های گاه سوداگرانه بخشهای  غیر تخصصی در این بخش، محقق شدنی نیست.

علي نبيان معاون وزير راه وشهرسازي

نظرات