سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

بازديد سرزده معاون وزير راه شهرسازي

مهندسان پرچمداران پيشرفت و توسعه

دسته بندی: اخبار سازمان
علي نبيان،معاون وزير راه و شهرسازي و مدير عامل سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي با همراهي اعضاء هيات مديره از واحد ها و بخش های مختلف سازمان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومي  علي نبيان،معاون وزير راه و شهرسازي و مدير عامل سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي با همراهي اعضاء هيات مديره  از واحد ها و بخش های مختلف سازمان بازدید کردند و با اهداء گل روز مهندس را به ايشان تبريك گفتند .

نظرات