سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

كاشت نهال توسط معاون وزير راه وشهر سازي در هفته درختكاري

حفظ و نگهداري ميراث گذشتگان وانتقال به نسل آينده وظيفه عمومي

دسته بندی: اخبار سازمان
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، معاون محترم وزير راه و شهر سازي و مدير عامل سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي دو اصله نهال میوه در محوطه سازمان کاشتند.

به گزارش روابط عمومي سازمان به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، معاون محترم وزير راه و شهر سازي و مدير عامل سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي به همراه اعضاء هيات مديره و جمعي از مديران وكاركنان سازمان  دو اصله نهال میوه در محوطه سازمان کاشتند

نظرات