سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با حکم وزیر راه و شهرسازی:

عضو هيئت مديره ومعاون فني و اجرايي سازمان مجري منصوب شد.

دسته بندی: اخبار سازمان
وزیر راه و شهرسازی در حکمی عبدالمجيد نيكمرام را به‌‌عنوان عضو هيئت مديره ومعاون فني واجرايي سازمان مجری ساختمان‌‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجری ساختمان‌‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی عضو هيئت مديره و معاون فني و اجرايي سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي درمراسمی باحضور علي نبيان معاون وزير راه وشهرسازي ومدیرعامل سازمان  ،جعفري مشاور وزير ومديركل حوزه وزارتی،اسلاميان معاون توسعه مديريت ومنابع وزارت متبوع ومذنب مديركل بازرسي ومدير عملكرد وزارت راه وشهرسازي معارفه شد.

همچنين از تلاش ها وخدمات مسعود منصوري معاون سابق فني و اجرايي سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي وعمومي نيز با اهداي لوح،قدرداني گردید.

نظرات