سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

برگزاري دوره آموزشي طراحي واجراي عناصرغير سازه اي بيمارستان ها و مراكز درماني

برگزاري دوره آموزشي طراحي واجراي عناصرغير سازه اي بيمارستان ها و مراكز درماني با همكاري دفتر اسكان بشر ملل در ايران در سازمان مجري برگزار گرديد.

دسته بندی: اخبار سازمان
با حضور كارشناسان اجراي پروژه هاي سازمان،متخصصان ومهندسين شركت هاي مشاوروپيمانكارفعال درپروژه هاي عمراني دوره آموزشي، طراحي واجراي عناصرغير سازه اي بيمارستان ها و مراكز درماني با توجه به ملاحظات لرزه اي با همكاري دفتر برنامه اسكان بشر ملل در ايران واداره كل امورمهندسي وفناوري هاي نوين درسالن كنفرانس سازمان مجری برگزار شد.

 ‌  با حضور مديران وكارشناسان دوره آموزشي طراحي و اجراي عناصرغيرسازه اي بيمارستان ها ومراكز درماني با توجه به ملاحظات لرزه اي با همكاري دفتر برنامه اسكان بشر ملل در ايران ، مركز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي وسازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي  درسازمان مجری برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، در اين نشست مدرس مدعودفتراسكان بشر ملل در ايران ((UN.HABITAT به بيان نقش عناصر غيره سازه اي در هنگام بروز حوادث پرداختند.در اين دوره مباحث مهم وكليدي در خصوص طبقه بندي اجزاء غيره سازه اي ، مقررات ، طراحي واجراي تاسيسات ، مقاوم سازي تجهيزات و طراحي سيستم هاي گازي در بيمارستان با توجه ملاحظات لرزه اي مطرح گرديد.

از آنجا كه لزوم بهره برداري بي وقفه از بيمارستان ها  ومراكز درماني در هنگام بروز حوادث وپايدار بودن آنها جهت ارائه خدمت به شهروندان بسيار موثر وحائز اهميت مي باشد،اين دوره آموزش براي آشنايي وهمچنين تبادل تجربه و انتقال دانش فني برگزارگرديد تا بتواند باهمكاري هاي آينده بين طرفين نيازها واقتضائات كشور را مرتفع نمايد

نظرات