سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

عملکرد سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی طی دولت سیزدهم اعلام شد.

تکمیل ۴ بیمارستان با ظرفیت ۷۵۹ تخت/انعقاد ۳۷ قرارداد با اعتبار ۹۶۸۴۷۶۱ میلیون ریال در زمینه احداث اماکن ورزشی، درمانی

دسته بندی: اخبار سازمان
عملکرد سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی طی دولت سیزدهم اعلام شد که بر اساس آن انعقاد ۳۷ قرارداد در زمینه احداث اماکن ورزشی، درمانی و سایر و تکمیل چهار بیمارستان با ظرفیت ۷۵۹ تخت انجام شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عملکرد سازمان مجری ساختمان و تاسیسات دولتی و عمومی در بخش احداث بیمارستان و اماکن ورزشی طی دولت سیزدهم اعلام شد.
بر اساس این گزارش و اعلام سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی چهار بیمارستان با ظرفیت ۷۵۹ تخت شامل بیمارستان آموزشی تربت حیدریه با ظرفیت ۲۷۳ تخت، بیمارستان جایگزین ۱۵ خرداد مهدیشهر با ظرفیت ۹۹ تخت، بیمارستان آموزشی جهرم با ظرفیت ۲۴۳ تخت ، بیمارستان جایگزین بیمارستان امام‌خمینی (ره) خمین با ظرفیت ۱۴۴ تخت بخشی از عملکرد سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی طی دولت سیزدهم است.
همچنین بر اساس اعلام سازمان مجری، انعقاد ۳۷ قرارداد با اعتبار ۹۹۸۴۷۶۱ میلیون ریال در زمینه احداث اماکن ورزشی ، درمانی و...انجام شده است.
جدول زیر اهم فعالیت‌های سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی را در دولت سیزدهم همراه با میزان سرمایه‌گذاری در بخش بیمارستانی را نشان می‌دهد.
 
 
 
 
نظرات