سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

مجمع عمومي سازمان مجري برگزار شد.

مجمع عمومی رسیدگی به عملکرد مالی سال ۱۴۰۰ سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی

دسته بندی: اخبار سازمان
با حضور علي نبيان معاون محترم وزير راه وشهر سازي و مدير عامل سازمان مجري ، مجمع عمومی رسیدگی به عملکرد مالی سال ۱۴۰۰ در سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی برگزارگرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، جلسه مجمع عمومي اين سازمان با حضور علي نبيان،معاون وزير راه و شهرسازي ،اعضاءمجمع عمومي،هيات مديره ،بازرسي وحسابرسي سازمان مبني بر  رسيدگي به عملکرد مالی  سال 1400 مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

نظرات