سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با همراهی معاون وزیر راه و شهرسازی:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران بازدید کرد

دسته بندی: اخبار سازمان
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی مهندس محمد جعفر علیزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، از مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، هدف از بازدید امروز، هفتم فروردین 97، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مصلی بزرگ امام خمینی(ره)  ارزیابی اقدامات انجام شده برای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اردیبهشت ماه 1397 بود.

نظرات