سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

مدير عامل سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي

بیمارستان آیت‌الله طبرسی ساری در همکاری با هبیتات بهسازی می‌شود

دسته بندی: اخبار سازمان
مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی با اعلام اینکه طراحی بیمارستان‌ها و ساختمان‌های عمومی بازنگری خواهد شد از بهسازی بیمارستان آیت‌الله طبرسی ساری در همکاری با دفتر اسکان بشر خبر داد.
علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص برنامه بهسازی برخی بیمارستان‌ها در همکاری با هبیتات توضیحاتی را ارایه کرد و گفت: سازمان مجری و دفتر اسکان بشر سازمان ملل برای بهسازی بیمارستان‌ها در بخش طراحی و اجرا، تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده‌اند که بر اساس آن مقرر شده تا برای استعداد بالغ بر ۴ هزار تخت بیمارستانی مطالعه کاملی انجام شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با دفتر اسکان بشر توافق شده تا بعد از مطالعه عناصری سازه‌ای ۱۱ بیمارستان با مجموع ۴ هزار تخت بیمارستانی یکی از آن بیمارستان‌ها، بهسازی شود. در حال حاضر نیز بیمارستان آیت‌الله طبرسی ساری با ۳۶۹ تخت بیمارستانی در برنامه بهسازی قرار دارد که بهسازی این بیمارستان ۷۰ درصد پیشرفت دارد.
مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی توضیح داد: هم‌اکنون طراحی که برای سازه‌ بیمارستان‌ها و ساختمان‌های عمومی انجام می‌شود بر اساس آیین‌نامه ۲۸۰۰ است که تحلیل سازه آن بر اساس تحلیل نیرو انجام می‌شود. مقرر شده تا ۱۱ بیمارستانی که در برنامه بهسازی در همکاری با هبیتات و سازمان مجری هستند طراحی عملکردی داشته باشند.
طراحی عملکردی برای بیمارستان‌ها الزامی می‌شود
وی یادآور شد: همکاری سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی با دفتر اسکان بشر به سه بخش تقسیم شده است. بخش نخست آموزش مشاوران، پیمانکاران و کارکنان فنی سازمان مجری است. بخش دوم نیز توسعه ظرفیت است که مطالعه و تدوین آیین‌نامه‌ها را منجر می‌شود و بخش سوم نیز تداوم همکاری در بخش اجراست که در این بخش همکاری برای بهسازی بیمارستان ساری در حال انجام است.
مطالعه بهسازی بیمارستان ‌آیت‌الله طبرسی ساری در همکاری با دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: مطالعات اجرای بهسازی بیمارستان آیت‌الله طبرسی ساری در همکاری با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در حال انجام است. برای سایر بیمارستان‌ها نیز مقرر است تا مشاوران طرف قرارداد با سازمان مجری در همکاری با دفتر هبیتات این مطالعات را انجام بدهند.
نظرات