سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

باز سازي و تجهيز سالن ورزشي سازمان مجري

سالن ورزشي سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي به بهره برداري رسيد.

دسته بندی: اخبار سازمان
بر اساس تفاهم نامه منعقداز سوي سازمان مجري با وزارت ورزش و جوانان برنامه ريزي به منظور فعاليتهاي مندرج در تفاهم نامه فوق از جمله تجهيز و بازسازي سالن ورزشي سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي به انجام رسيد.

آقاي حسين نوراني عضو هيئت مديره و معاون توسعه مديريت ومنابع در خصوص باز سازي و تجهيز سالن ورزشي سازمان مجري گفت : از محل اعتبارات ورزشي سال 1400 سازمان در اجراي موضوع ماده 53 الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) تجهيز و بازسازي سالن ورزشي سازمان مجري مستقر در طبقه(2-) زير زمين صورت پذيرفت وي در ادامه افزود لازم به ذكر است كه اين سالن در سنوات گذشته به صورت مختصر تجهيز شده بود كه ضرورت داشت يك بازسازي كامل به لحاظ ساختماني و تجهيزات صورت پذيرد.

 معاون توسعه مديريت ومنابع گفت: نارسايي در سيستم لوله كشي آب و فاضلا ب ، فرسودگي وريزش سقف و ديواره هاي سالن به دليل رطوبت ، فرسودگي ونامطلوب بودن فضاي سرويسهاي بهداشتي و شيرآلات ، مستهلك شدن كفپوشها ي سالن  ، كابل كشي برق  ناايمن و غير استاندارد  ، عدم وجود فضاي مناسب براي رختكن وهمچنين  عدم امكان وجود هوارساني  مطلوب وتخليه هوا از مهمترين علل بازسازي سالن ورزشي بود كه به همت همكاران محترم بهسازي وبازسازي گرديد.

آقاي نوراني افزودطبق بودجه تعيين شده و از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت ، باهمفكري وهماهنگي كميته ورزشي  و اداره كل امور مهندسي سازمان چند دستگاه ورزشي چند منظوره و پر كاربرد، و  اگزوفن يك اسب بخار براي تهويه هوا و 150 متر مربع كفپوش  تهيه وخريداري گرديد.

 وي درادامه بيان داشتند، از مساعدتهاي معاون محترم وزيرو مدير عامل سازمان جناب آقاي دكتر نبيان وهمچنين از  زحمات وهمراهي معاونين ومديران محترم سازمان بويژه اعضاء كميته ورزش  تشكر و قدرداني مي نمايم و اميدوارم همكاران محترم با تنظيم اوقات كاري خود از اين محيط ايجادشده در جهت سلامتي خود حداكثر استفاده را ببرند .

نظرات