سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

برگزاری مجمع عمومی سازمان مجری با حضور وزیر راه و شهرسازی:

مجمع عمومی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۰ با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار گرديد.

دسته بندی: اخبار سازمان
مجمع عمومی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۰ سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتي و عمومي با حضور وزير راه و شهرسازی، علی نبیان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان، نورایی رئیس مركز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی ،اعضاء مجمع عمومي و اعضاءهيئت مديره در محل سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي ،در این مجمع، گزارش حسابرسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۰ سازمان مجری به تصویب رسید.

مقام عالي وزارت راه وشهرسازي ضمن برشمردن فعاليتهاي سازمان در حوزه هاي درماني ، ورزشي وآموزشي بر عام المنفعه بودن اين فعاليتها كه ثمره آن كار خير براي مردم است بيان داشتند با توجه به شرایط موجود کشور، سازمان مجری باید نهضت کاهش قیمت تمام شده را در اولویت‌های اجرا و تکمیل پروژه‌ها مدنظر قرار دهد. همچنین رقابتی کردن انجام پروژه ها به طوري كه فعالان عرصه ساخت وساز اين موضوع را در صحنه عمل نيز شاهد باشند

وي تصريح كرد ،سازمان مجري فعاليتهاي آتي را براي ديگر سازمانها معرفي كند،زيراپروژه هاي كلان سازمان مجري درتعامل با ديگر سازمانها همچون سازمان برنامه و بودجه باكفيت وسرعت بيشتر اجرا خواهد شد.

نظرات