سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با حضور مدیران و کارشناسان:

جلسه‌ بررسی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در سازمان مجری برگزار شد.

دسته بندی: اخبار سازمان
جلسه‌ بررسی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در سازمان مجری با حضور مدیران و کارشناسان این سازمان برگزار شد.

طراحی، ساخت، بهره‌برداری، تعمیر، نگهداری و تخریب ساختمانها مراحلی هستند که برنامه‌ریزی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در آنها نقش دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، کارشناسان  اداره‌کل‌های فاوا، امور مهندسی، پیمان و رسیدگی، برنامه، بودجه وکنترل پروژه در جلسه برنامه‌ریزی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، فناوری را مورد بررسی قرار دادند که با نمایش دیجیتال خصوصیات ساختمان، مدیر پروژه و ذینفعان را در هر مرحله برای تصمیم‌گیری درست یاری می‌کند.

گفتنی‌است در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان کلیه فعالیت‌های مدیر ساختمان براساس اسناد به قرارداد به دو مقوله نقشه‌ها و مشخصات وابسته هستند. به عبارت دیگر به کمک نقشه‌ها کمیت و براساس مشخصات فنی کیفیت کار مشخص می‌شود.

نظرات