سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

در ایام ماه مبارک رمضان

کارکنان سازمان مجری به بچه‌های آسمان کمک کردند

دسته بندی: اخبار سازمان
کالاهایی که کمک کارکنان سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی خریداری شده بود برای استفاده در آسایشگاه بچه های آسمان ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، کارکنان این سازمان در اقدامی پسندیده به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان پس از جمع آوری کمک‌هزینه نقدی، مقادیری از کالاهای مورد نیاز یکی از آسایشگاه‌های بچه‌های آسمان را خریداری و برای این مجموعه ارسال کردند.

نظرات