سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با ابلاغ معاون وزیر راه و شهرسازی:

مدیرکل اجرای طرح‌های ملی مناطق یک و دو سازمان مجری منصوب شد

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزیر راه و شهرسازی در حکمی قاسم قاسمی را به عنوان مدیرکل اجرای طرح‌های ملی مناطق یک و دو منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، مهندس محمد جعفر علیزاده در ابلاغ خود از قاسمی خواسته است ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات فنی و مهندسی با همکاری کارکنان زیرمجموعه در پیشبرد امور محوله بکوشد.

نظرات