سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

باحضور وزير بهداشت و معاون وزير راه و شهرسازي:

بيمارستان بانه افتتاح شد/ بهره برداري از بيمارستان سقز در سال97

دسته بندی: اخبار سازمان
بيمارستان 98 تختي بانه که توسط سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي احداث شده است با حضور وزير بهداشت، معاون وزير راه و شهرسازي و مسئولان استان کردستان به بهره برداري رسيد.

معاون وزير راه و شهرسازي درباره بهره برداري از بيمارستان 98 تختي بانه به روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي گفت: اين بيمارستان داراي 9500 مترمربع زيربناست و در پنج طبقه احداث شده است.

محمدجعفر عليزاده با اشاره به اهميت بيمارستان 98 تختي بانه در ارتقاء شاخص هاي بهداشتي و درماني منطقه اظهار داشت: براي ساخت بيمارستان بانه 360 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.

مديرعامل سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي با تأکيد بر اهميت احداث پروژه هاي بيمارستاني در سراسر کشور و تکميل آنها به بازديد وزير بهداشت از بيمارستان 235 تختي سقز اشاره کرد و افزود: اين پروژه نيز بدست متخصصان سازمان مجري در حال احداث است و 80 درصد پيشرفت فيزيکي دارد.

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: بيمارستان 235 تختي سقز امسال به بهره برداري مي رسد.

نظرات