سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

در جلسه‌ای با حضور کارشناسان سازمان مجری:

معاون وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت رعایت عمومی پیمان تأکید کرد

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزیر راه و شهرسازی در نشستی با کارشناسان سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی بر اهمیت کنترل دقیق شرایط عمومی پیمان و موارد قانونی در قراردادها تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، محمد جعفر علیزاده در این نشست که مدیران سازمان نیز در آن حضور داشتند، به تجربه کارشناسان در اجرای پروژ های مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: این تجربه ارزشمند نباید اجازه دهد در اجرای قراردادها برای کسی یا نهادی جای سوال باقی بماند.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی بر رسیدگی به موقع به مواردی مانند تأخیر در اجرای پروژ‌ها تأکید کرد و افزود: کارشناسان باید کل فرایند اجرای پروژه ها براساس شرایط عمومی پیمان و دیگر مواد قانونی زیرنظر داشته باشند.

گفتنی است در این نشست اعضای هیئت مدیره سازمان مجری و مدیرکل پیمان و رسیدگی نیز در خصوص شرایط عمومی پیمان و مناقصات با کارشناسان گفتگو کردند.

 

نظرات