سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

به مناسبت عید سعید غدیرخم:

سادات سازمان مجری تجلیل شدند

دسته بندی: اخبار سازمان
سادات سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی در مراسمی به مناسبت عید سعید غدیر خم تجلیل شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، درمراسم تجلیل از سادات سازمان مجری مدیران و کارکنان نیز حضور داشتند.

نظرات