سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با حضور مدیران و کارکنان سازمان مجری:

مراسم سوگواری ایام شهادت امام حسین(ع) در سازمان مجری برگزار شد

دسته بندی: اخبار سازمان
مراسم سوگواری ایام شهادت امام حسین(ع) با حضور مدیران و کارکنان در سازمان مجری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، مراسم سوگواری ایام شهادت امام حسین(ع) و یاران باوفای آن حضرت با حضور مدیران و کارکنان سازمان مجری برگزار شد.

نظرات