سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

کارنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی در پژوهش

دسته بندی: اخبار سازمان
سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی در سالهای گذشته پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی بسیاری با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام داده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، پژوهش محوری در سالهای اخیر از اولویت های کاری سازمان مجری بوده است. متخصصان این سازمان با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تعداد زیادی از پروژه های تحقیقاتی را به نتیجه رسانده اند که عنوان آنها برای اطلاع محققان و مخاطبان منتشر می شود.

گفتنی است فایل این پژوهش ها با مراجعه به نشانی اینترنتی https://cobi.ir/projects?projects-status=&type=1 قابل دریافت است.

عنوان پروژه های پژوهشی سازمان مجری:

1 - تدوين دستورالعمل انتخاب ، طراحي ، اجرا و تحويل تاسيسات الكتريكي و مكانيكي در ساختمان هاي عمومي و دولتي و ارائه چك  ليست هاي مربوطه ( اين طرح شامل 8 پروژه مي باشد ، سه پروژه الكتريكال و 5 پروژه مكانيكي )

2- تهيه دستورالعمل ، راهنمائي طراحي و محاسبه شبكه هاي بارنده خودكار اطفاء حريق ( اسپرينكلر ها )

3- بررسي انواع سيستم هاي نماي خارجي و ارائه دستورالعمل هاي اجرائي آن

4- تدوين ضوابط كنترل كيفي و چك ليست هاي پذيرش بتن هاي خودتراكم مصرفي در پروژه هاي عمراني

5-تدوين معيار هاي طراحي داخلي براي فضا هاي ساختمان هاي اداري

6-تهيه راهنما و چك ليست مقاوم سازي ساختمان هاي دولتي و عمومي در برابر آتش

7-تدوين دستورالعمل استفاده از ميراگر ها در طراحي و مقاوم سازي ساختمان هاي دولتي و عمومي

8- مطالعه در خصوص شناخت تطبيقي مولفه هاي تعيين كننده فضا هاي اداري در ايران و كشور هاي در حال توسعه و تعيين تفاوت ها و آثاز مثبت و منفي آنها

9- تدوين دستورالعمل استفاده از ميراگر ها در طراحي و مقاوم سازي ساختمان هاي دولتي و عمومي

10- تدوين ضوابط مقاوم سازي اتصالات تير و ستون بتن آرمه با استفاده   ( با انجام آزمايشات تكميلي ) 

11- تدوين دستورالعمل چك ليست هاي نگهداري و حمل و نقل موادو مصالح ساختمان در ساخت و ساز هاي دولتي و عمومي

12- سيستم يكپارچه پايش استحكام لرزه اي ساختمان ، جهت بررسي رفتار سازه هاي  ساختمان هاي عمومي و دولتي در مراحل ساخت و تحويل

13_ تدوين ضوابط كنترل كيفي و چك ليست هاي پذيرش بتن آرمه مصرفي و اجزاي آن ( مواد افزودني و شيميايي) در شرايط اقليمي مختلف در پروژه هاي عمراني 

14-  تدوين دستورالعمل طراحي ، اجرا و بهره برداري از سيستم هاي سرمايش و گرمايش و تهويه مطبوع در بيمارستان ها و مراكز درماني عمومي با    تاكيد بر تنوع آب و هواي ايران

15- تدوين دستورالعمل ها و ارائه راهكار هاي اجرايي توليد ، طراحي و فرايند نظارت و كنترل كيفيت سازه هاي بتني بتن 1404

16- بررسي ساخت ملات و اندود سبك با كاربرد هاي مختلف

17- ارائه سيستم و استاندارد مديريت نگهداري ساختمانهاي اداري و درماني

18-طرح مانيتورينگ و كنترل هوشمند ساختمان ها (فاز اول) - تدوين استاندارد بر اساس كاربري هاي مختلف ساختمان ها و پهنه بندي جغرافيايي

19- مانيتورينگ و كنترل هوشمند ساختمان ها (فاز دوم)

20- طراحي و استقرارمديريت پروژه در طرح هاي سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي

21-تدوين ضوابط و الزامات پدافند غير عامل در طراحي و اجراي مراكز درماني

22-طرح جامع ارتقاء ايمني لرزه اي بيمارستانها به همراه تهيه دستور العمل طراحي لرزه اي اجزاء سازه اي و غير سازه اي بر اساس عملكرد(در مرحله ارزيابي در كميته فني سازمان مديريت برنامه و بودجه كشور )

23-مديريت حسن اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و مستند سازي دانش حاصله (عامل چهارم)

نظرات