سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون وزیر راه وشهرسازی مطرح کرد

ورود سرمایه و تجهیزات حلقه مفقوده بیمارستان‌سازی در ایران

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است که ورود سرمایه و تجهیزات حلقه مفقوده بیمارستان‌سازی در ایران است.

محمدجعفر علیزاده در جمع خبرنگاران درمورد حمایت دولت از بخش خصوصی در زمینه بیمارستان سازی توضیح داد: واقعیت این است که در شرایط خاصی هستیم و پیمانکاران و مشاوران باید بپذیرند که آن دوران که پول زیادی داشتیم و دائم پروژه جدید داشتیم بعید است تکرار شود. بخش خصوصی را تشویق می کنیم که طرح جدید و نو ارائه کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هنگامی که گفته می شود نقدینگی بخش خصوصی از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است علامتی است که متخصصان بدانند در بخش خصوصی مشکل نقدینگی وجود ندارد. موضوع اصلی جهت دادن به این نقدینگی ها است. متخصصان باید طرح های نو ارائه کنند تا از وابستگی به دولت کاسته شود.

علیزاده در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی بیمارستان سازی،  تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی گفت: نمایشگاه فرصتی بود برای حضور کشورهای خارجی و برقراری ارتباط در زمینه بیمارستان سازی و سرمایه‌گذاری. زیرا ورود سرمایه و تجهیزات حلقه مفقوده بیمارستان سازی در ایران است. طی بازدیدی که از غرفه ها داشتم متوجه شدم این نمایشگاه فرصتی را برای مذاکره با شرکت ها از کشورهای مختلف مانند ایتالیا،   کره جنوبی و قطر فراهم کرده است.

علیزاده با بیان اینکه نمایشگاه‌های تخصصی مخاطبین خاص خود را دارد،  اظهار کرد: از آنجایی که من از اکثر غرفه‌ها بازدید کردم متوجه شدم خوشبختانه ارتباطات ایجاد شده و همه افراد و سازمان هایی که در زمینه بیمارستان سازی فعالیت می کنند،   مانند ارتش و سپاه از این نمایشگاه بازدید داشتند.

وی با تاکید بر اینکه نمایشگاه بیمارستان‌سازی فرصت بی‌بدیلی برای مشاهده آخرین یافته‌هاست،  افزود: در قسمت تجهیزات بیمارستانی  نوآوری‌های خوبی صورت گرفته است که در این نمایشگاه عرضه شد. همچنین در استفاده از استراکچرهای پیش ساخته در ساخت فضای بهداشتی گام های خوبی برداشته شده که ارائه شده است. در قسمت معماری بیمارستان ها نیز تغییرات خوبی انجام شده است که قابل مشاهده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور کشورهای خارجی در نمایشگاه بیمارستان سازی تصریح کرد: این نمایشگاه فرصتی بود برای حضور کشورهای خارجی و برقراری ارتباط در زمینه بیمارستان سازی و سرمایه گذاری. زیرا ورود سرمایه و تجهیزات حلقه مفقوده بیمارستان سازی در ایران است. طی بازدیدی که از غرفه ها داشتم متوجه شدم این نمایشگاه فرصتی را برای مذاکره با شرکت ها از کشورهای مختلف مانند ایتالیا،   کره جنوبی و قطر فراهم کرده است.

علیزاده تاکید کرد: به نظر من برگزاری اینگونه نمایشگاه‌های خاص در رسیدن به اهداف خاص موفق بوده و برای طیف وسیعی از مهندسان فرصتی است که آخرین یافته ها را مشاهده کنند.

منبع خبر : ایسنا

نظرات