سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي اعلام كرد:

يازدهم خرداد 98 آخرين مهلت پاسخ فراخوان بيمارستان 160 تختخوابي مياندوآب

دسته بندی: اخبار سازمان
سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي در اطلاعيه اي با اشاره به اتمام مهلت دريافت اسناد فراخوان خدمات مشاوره پروژه بيمارستان 160 تختخوابي جايگزين بيمارستان عباسي شهرستان مياندوآب در ساعت 16 روز سي و يكم ارديبهشت، آخرين مهلت ارسال پاسخ فراخوان را يازدهم خرداد1398 اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، كليه مراحل برگزاري فراخوان  از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا تهيه فهرست مشاوران داراي صلاحيت، ارسال درخواست پيشنهاد (RFP)، ارائه پيشنهاد مشاوران و بازگشايي پاكت‎ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در فراخوان محقق سازند. 

گفتني روش انتخاب مشاور در اين فراخوان، كيفيت و قيمت (QCBS ) اعلام شده است و مشاوران شركت كننده بايد داراي شرايط رتبه 1 با تخصص آموزشي، ورزشي، بهداشتي ودرماني باشند.

همچنين مشاوران براي كسب اطلاع بيشتر مي توانند با شماره 88030050 در سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي تماس بگيرند.

نظرات