سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

در جلسه کمیته راهبردی:

مدیران جدید سه دفتر و اداره کل سازمان مجری معرفی شدند

دسته بندی: اخبار سازمان
جلسه کمیته راهبردی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی با معارفه مدیران جدید این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات در جلسه 26 خرداد1398 کمیته راهبردی این سازمان با حضور محمد جعفر علیزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی ، رسول مومنی به عنوان مدیرکل دفتر جذب سرمایه و تأمین منابع مالی این سازمان معرفی شد.

همچنین حمیدرضا یحیایی صوفیانی نیز سرپرستی اداره کل اجرای طرح های ویژه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی را برعهده گرفت.

براساس این گزارش، رحیم بادامیان نیز با ابلاغ معاون وزیر راه و شهرسازی سرپرست اداره کل امور مهندسی و فناوری های نوین سازمان مجری شد.

نظرات