سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون برنامه ریزی و مهندسی سازمان مجری

سلامتی، ایمنی و محیط زیست باید در ساخت و ساز نهادینه شود

دسته بندی: اخبار سازمان
سرپرست معاونت برنامه ریزی و مهندسی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی بر اهمیت بحث‌ سلامتی، ایمنی و محیط زیست(HSE﴾ در امور عمرانی تأکید کرد و گفت: باید چنین ساختارهای بنیادی را در ساخت و ساز کشور نهادینه کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، قاسم قربانعلی زاده  با اشاره به عضویت این سازمان در شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره نشان تعالی یا HSE  اظهار داشت: تاکنون جلساتی با مشاوران و پیمانکارانی که اجرای پروژ‌ه‌های سازمان مجری را در دست دارند برگزار کرده‌ایم تا آنها را با هدف‌های این جشنواره آگاه کنیم که نتایج بسیار مثبتی نیز در راستای آگاهی بخشی به آنها درپی داشته است.

وی با بیان اینکه برای موضوعی کیفی مانند HSE نمی‌توان انتها گذاشت، افزود: رعایت مسائلی مانند سلامتی، ایمنی و کیفیت در کارگاه های ساختمانی متفاوت است و شرکت‌های خوبی در کشور از توان ارزیابی آن برخوردار هستند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و مهندسی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی به مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان به عنوان مرجعی برای رعایت HSE در ساخت و سازها اشاره و تصریح کرد: البته این مبحث در بخش محیط زیست جای کار بیشتری دارد و امیدوارم با ارائه قوانین مکمل تقویت شود.

گفتنی است جشنواره نشان تعالی HSE در زمستان 1396 براساس نتایج ارزیابی عملکرد سازمان‌های متقاضی در رابطه با اجرای فعالیت ها بر اساس HSE و با توجه به معیارهای4 گانه مدل اعطا می شود.

همچنین، این نشان شامل سطوحی است که برای تعیین آنها ارزیابی همه جانبه و کاملی از فعالیت‌های عملیاتی  سازمان در ارتباط با فعالیت های تولید و ارائه خدمات آن مطابق اصول HSE، و مطابقت با نیازمندی‌های مشتریان و سایر ذینفعان جامعه در رابطه با مسائل HSE انجام می‌شود. در طراحی مدل نشان تعالی HSE به مفاهیم، اصول و مبانی تعالی و کاربردی HSE توجه خاص مبذول شده است.

علاقه‌مندان برای آگاهی بیشتر در خصوص جشنواره نشان تعالی می‌توانند به نشانی الکترونیکی hseawards.org مراجعه کنند.

نظرات