سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با ابلاغ معاون وزیر راه و شهرسازی:

جانشین رئیس و اعضای کمیته مهندسی ارزش سازمان مجری منصوب شدند

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزیر راه و شهرسازی با صدور ابلاغ هایی جانشین رئیس و اعضای کمیته مهندسی ارزش سازمان مجری را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، محمد جعفر علیزاده در ابلاغی، قاسم قربانعلی زاده، معاون برنامه ریزی و مهندسی سازمان مجری، را به عنوان جانشین رئیس و عضو کمیته مهندسی ارزش این سازمان منصوب کرد.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی همچنین در ابلاغی دیگرعلیرضا نظری،مدیرکل پیمان و رسیدگی، رحیم بادامیان، سرپرست امور مهندسی و فناوری های نوین و خلیل محبت خواه، مدیرکل اجرای طرح های ملی مناطق سه و چهار، را به عنوان اعضای کمیته مهندسی ارزش سازمان مجری منصوب کرد.

نظرات